Palvelut

Turvallisuusalan elinkeinolupa

Uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (LYTP, 1085/2015) tuli voimaan 1.1.2017. Sen mukaisesti lukitus-, murtoilmaisu- ja kulunvalvontajärjestelmien asentaminen, korjaaminen ja muuttaminen niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta ovat 1.1.2019 alkaen elinkeinoluvanvaraista toimintaa.

Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä saa harjoittaa elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö (toiminimi) tai oikeushenkilö (osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö jne.), joka on saanut siihen turvallisuusalan elinkeinoluvan. 

Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalla tulee olla palveluksessaan vastaava hoitaja, jolla on poliisihallituksen myöntämä hyväksyminen.

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa