Artikkelit

Kodin turvallisuus

Vesi- ja kosteusvahinko

Keinot vuotovahinkojen torjuntaan ovat oikea-aikainen putkiremontti, astianpesukoneiden oikeanlainen asennus, valvottu käyttö ja uusiminen ennen käyttöiän loppumista .

Lue lisää »

Murtovahingot

Huolellinen lukitus, varmuus- ja takalukitus nostavat kynnystä rikolliseen toimintaa Kodin pitäminen asutun näköisenä myös loma-aikana vähentää riskiä asuntomurtoon

Lue lisää »

Yritysturvallisuus

Kuka teidän työpaikalla valvoo hälytysjärjestelmää?

Hälytysjärjestelmä on nykyaikana usein laaja tekninen sekä monipuolinen järjestelmä, joka koostuu monista, eri asioita valvovista erityyppisistä ilmaisimista ja pitää sisällään monenlaista toimintaa. Hälytysjärjestelmä välittää tietoa monipuolisesti eteenpäin ohjelmointinsa mukaisesti kaikkina vuorokauden aikoina ja päivinä, myös loma-aikana sekä juhlapyhinä.

Lue lisää »

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta – Mitä, miksi ja miten?

Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan kautta yritys pyrkii varmistamaa liiketoimintansa häiriöttömyyden suojaamalla henkilöstöään, tietojaan, asiakkaitaan ja sidosryhmiä sekä omaisuuttaan vahingoilta ja rikolliselta toiminnalta. Yritysturvallisuus ja riskienhallinta tukevat yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita, kasvua ja kehittämistä.

Lue lisää »

Omavalvonta – tehokas osa riskienhallintaa

Omavalvonta ei ole yrittäjälle vain toiminnan harjoittamiseen liittyvän elinkeinoluvan mukanaan tuomaa vastuuta ja velvoitetta, se on myös kaikille yrittäjille tehokas johtamisen sekä toiminnan kehittämisen väline toimialasta tai elinkeinoluvasta huolimatta.

Lue lisää »

Turvallisuus on enemmän kuin kamera katossa

Kamera – ja rikosilmoitinjärjestelmät ovat turvateknisinä järjestelminä osa yritysten rakenteellista turvallisuutta, johon kuuluvat mm. ovet, ikkunat, portit ja aidat.

Turvallisuustekniikan avulla rakenteellista turvallisuutta voidaan kohentaa; kulunvalvontajärjestelmä valvoo ja rajoittaa kulkemista, kamerat valvovat tapahtumia ja tallenteiden avulla voidaan selvittää jo tapahtuneita tapahtumia sekä vahinkoja.

Lue lisää »

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa