Tietosuoja

Henkilötietojen käyttö Uudenmaan Toimitilaturva Oy: ssä

Uudenmaan Toimitilaturva Oy: n harjoittama riskienhallinnan eri osa-alueille keskittyvä asiantuntijapalvelu edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä perusperiaatteita. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään.

Uudenmaan Toimitilaturva Oy kiinnittää erityistä huomiota henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen ja noudattaa hyvää henkilötietojenkäsittelytapaa. Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään asiakkuutta perustettaessa ja myöhemmin tapaamisten sekä muun yhteydenpidon yhteydessä.

1. Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi (lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys)

2. Henkilötiedot kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, niitä ei käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla (käyttötarkoitussidonnaisuus)

3. Henkilötiedot ovat asian- ja tarkoituksenmukaisia, sekä rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään (tietojen minimointi)

4. Henkilötiedot ovat täsmällisiä ja niitä päivitetään tarvittaessa. Henkilötietojen käsittelyssä toteutetaan kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tarkoituksiin nähden epätarkat sekä virheelliset henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan (täsmällisyys)

5. Henkilötiedot on säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten (säilytyksen rajoittaminen)

6. Henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja käsittelyssä pyritään varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus sekä henkilötietojen suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä (eheys ja luottamuksellisuus)

Uudenmaan Toimitilaturva Oy
Timo Iivarinen
Tuiskutie 23
01940 Palojoki

Katso myös verkkosivujen tietosuojaseloste

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa