Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuus on yrityksen kaikkien toimintojen turvallisuutta. Yritysturvallisuustoiminnalla voidaan suojata yritykselle tärkeitä arvoja kuten henkilöitä, tietoa, mainetta, omaisuutta tai ympäristöä. Yritysturvallisuuden keskeinen tehtävä on edistää yrityksen kilpailukykyä ja parantaa tuottavuutta.

YEL vakuutus Yrittäjälle – Uhka, mahdollisuus vai välttämätön paha

YEL vakuutus on yrittäjän eläkettä kerryttävä eläkevakuutus, joka vaikuttaa myös yrittäjän sosiaaliturvaan. Ihan pienistä asioista ei ole silloin kysymys, kun yrittäjän työkyky menee tapaturmaisesti osittain tai kokonaan, yritystoiminta ajetaan alas tai kotona toivottu perheenlisäys konkretisoituu.

Kenellä vastuu työpaikan turvallisuudesta?

Tiesitkö, että turvallisuuden johtovastuu siirtyy poikkeustilanteissa viranomaisille, vasta heidän saavuttuaan tapahtumapaikalle ja yrityksen johto vastaa viimekädessä kaikesta yrityksen turvallisuudesta.

Kuka teidän työpaikalla valvoo hälytysjärjestelmää?

Hälytysjärjestelmä on nykyaikana usein laaja tekninen sekä monipuolinen järjestelmä, joka koostuu monista, eri asioita valvovista erityyppisistä ilmaisimista ja pitää sisällään monenlaista toimintaa. Hälytysjärjestelmä välittää tietoa monipuolisesti eteenpäin ohjelmointinsa mukaisesti kaikkina vuorokauden aikoina ja päivinä, myös loma-aikana sekä juhlapyhinä.

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta – Mitä, miksi ja miten?

Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan kautta yritys pyrkii varmistamaa liiketoimintansa häiriöttömyyden suojaamalla henkilöstöään, tietojaan, asiakkaitaan ja sidosryhmiä sekä omaisuuttaan vahingoilta ja rikolliselta toiminnalta. Yritysturvallisuus ja riskienhallinta tukevat yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita, kasvua ja kehittämistä.

Omavalvonta – tehokas osa riskienhallintaa

Omavalvonta ei ole yrittäjälle vain toiminnan harjoittamiseen liittyvän elinkeinoluvan mukanaan tuomaa vastuuta ja velvoitetta, se on myös kaikille yrittäjille tehokas johtamisen sekä toiminnan kehittämisen väline toimialasta tai elinkeinoluvasta huolimatta.

Turvallisuus on enemmän kuin kamera katossa

Kamera – ja rikosilmoitinjärjestelmät ovat turvateknisinä järjestelminä osa yritysten rakenteellista turvallisuutta, johon kuuluvat mm. ovet, ikkunat, portit ja aidat.

Turvallisuustekniikan avulla rakenteellista turvallisuutta voidaan kohentaa; kulunvalvontajärjestelmä valvoo ja rajoittaa kulkemista, kamerat valvovat tapahtumia ja tallenteiden avulla voidaan selvittää jo tapahtuneita tapahtumia sekä vahinkoja.

Luotatko turvallisuuden tunteeseen?

Turvallisuus käsitetään yleensä turvallisuustekniikkaan liittyväksi hankinnaksi. Kamerat, rikosilmoitinjärjestelmä, vartiointipalvelu, aidat hankittu, nyt tuntuu turvalliselta.

Varautuminen ja kriisinhallinta

Varautumisen ja kriisinhallinnan avulla organisaatio pyrkii tunnistamaan ja ennakoimaan odottamattomia tilanteita sekä suojautumaan niiltä mahdollisimman tehokkaasti.

Tietoturvallisuus

Teknologinen kehitys on nopeaa, joten ajan tasalla pysyminen edellyttää korostuneesti menetelmien jatkuvaa seuraamista ja toimenpiteiden kehittämistä.

Ympäristöturvallisuus

Ympäristöturvallisuustoiminnan tavoitteena on ekologisen kestävyyden huomioiminen, asiakkaiden ja yhteiskunnan ympäristöodotuksiin vastaaminen ja ennakointi.

Pelastusturvallisuus

Keskeistä on onnettomuusriskien hallinta ennakoinnin, poistamisen, minimoinnin ja vakuuttamisen avulla.

Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus

Tavoitteena on luoda häiriötön ja turvallinen työskentely- ja asiointiympäristö sekä organisaatiolle arvokkaan tiedon tai materiaalin anastamisen estäminen.

Henkilöstöturvallisuus

Henkilöstöturvallisuudella pyritään takaamaan ihmisten turvallisuus ja toimintakyky suojaamalla heitä rikoksilta ja onnettomuuksilta.

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa