Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuus on yrityksen kaikkien toimintojen turvallisuutta. Yritysturvallisuustoiminnalla voidaan suojata yritykselle tärkeitä arvoja kuten henkilöitä, tietoa, mainetta, omaisuutta tai ympäristöä. Yritysturvallisuuden keskeinen tehtävä on edistää yrityksen kilpailukykyä ja parantaa tuottavuutta.

Luotatko turvallisuuden tunteeseen?

Turvallisuus käsitetään yleensä turvallisuustekniikkaan liittyväksi hankinnaksi. Kamerat, rikosilmoitinjärjestelmä, vartiointipalvelu, aidat hankittu, nyt tuntuu turvalliselta.

Varautuminen ja kriisinhallinta

Varautumisen ja kriisinhallinnan avulla organisaatio pyrkii tunnistamaan ja ennakoimaan odottamattomia tilanteita sekä suojautumaan niiltä mahdollisimman tehokkaasti.

Tietoturvallisuus

Teknologinen kehitys on nopeaa, joten ajan tasalla pysyminen edellyttää korostuneesti menetelmien jatkuvaa seuraamista ja toimenpiteiden kehittämistä.

Ympäristöturvallisuus

Ympäristöturvallisuustoiminnan tavoitteena on ekologisen kestävyyden huomioiminen, asiakkaiden ja yhteiskunnan ympäristöodotuksiin vastaaminen ja ennakointi.

Pelastusturvallisuus

Keskeistä on onnettomuusriskien hallinta ennakoinnin, poistamisen, minimoinnin ja vakuuttamisen avulla.

Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus

Tavoitteena on luoda häiriötön ja turvallinen työskentely- ja asiointiympäristö sekä organisaatiolle arvokkaan tiedon tai materiaalin anastamisen estäminen.

Henkilöstöturvallisuus

Henkilöstöturvallisuudella pyritään takaamaan ihmisten turvallisuus ja toimintakyky suojaamalla heitä rikoksilta ja onnettomuuksilta.

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa