Riskienhallinta

Riskienhallinta, mitä ja miksi

Riskienhallinta on johtamista ja päätöksentekoa tukevaa prosessi, jossa arvioidaan toiminnalle ei toivotun tapahtuman todennäköisyyttä ja sen kokonaisseurausta sekä varaudutaan tapahtumiin ennalta järkevällä ja kustannustehokkaalla tavalla. Järjestelmällisellä riskienhallinnalla yrityksesi voi estää tai vähentää häiriöitä ja vahinkoja, luoda edellytykset turvalliselle työpaikalle ja henkilöstön hyvinvoinnille sekä kehittää samalla uusia toimintatapoja.

Riskien arviointi aloittaa riskienhallintaprosessin ja siinä arvioidaan toimintaa uhkaavat ei toivotut tapahtumat (riskit) sekä niiden toteutumisesta toiminnalle aiheutuvat haitat, haittojen laajuus ja seuraukset. Toimintaa uhkaavat tunnistetut riskit tulee huomioida toiminnassa siten, että riskeihin varautumalla niiden toteutumisen todennäköisyys sekä toteutumisesta aiheutuvat seuraukset vähenevät sekä vahingoista toipuminen tehostuu

Asiantuntija-apua – Soita 050 5020 993 tai tilaa ilmainen alkukartoitus

Valmistautumalla vahinkoon ja poikkeustilanteeseen pienennät riskejä, vahinkoja ja tuhoja, niistä aiheutuvia kuluja sekä nopeutat vahingoista ja poikkeustilanteista toipumista. Henkilöstösi riittävän laajalla sekä kattavalla perehdytyksellä ja työnohjauksella täytät myös työllistävänä työnantajana omia lakisääteisiä vastuita ja velvoitteita. Pystyt lisäksi valvomaan tehokkaasti henkilöstösi toimintaa ja liiketoimintasi palveluprosesseja sekä korjaamaan niissä esiintyviä puutteita ja kehittämään esiin tulevia kehityskohteita.

Riskienhallinta on

  • Asiantuntijoiden hyödyntämistä – Aina oma osaaminen tai aika ei riitä
  • Jokapäiväistä työtä – Toimitojen kehittämistä
  • Lakien, asetusten ja vaatimusten tiedostamista sekä niiden mukaan toimimista
  • Realismia – Jotain ikävää voi sattua, mutta tilanne voidaan hallita
  • Koko henkilökunnan asia – Yhteistyötä

Miksi ulkopuolista asiantuntija-apua

  • Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö vapauttaa asiakkaan oman organisaation aikaa yrityksen ydinprosessien tehtävien hoitamiseen
  • Saat asiantuntija-apua lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen ja niiden ylläpitoon
  • Tiedostat riskejä, saat työkaluja niiden hallintaan, vähennät riskejä ja saat työkaluja tuottavuuden lisäämiseen
  • Palvelun perusmaksu kannustaa käyttämään – Vastinetta rahoille

Turvallisuus on aina subjektiivinen tunne turvallisuudesta tai turvattomuudesta, jos turvattomuuden tunnetta ei ole koetaan turvallisuuden olevan kunnossa. Turvallisuutta arvioidaan aina omista lähtökohdista – Onko turvallisuus teillä tunnetta vai konkretiaa?

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa