Kulunvalvontajärjestelmä

Toimiva kulunvalvonta estää ulkopuolisten pääsyn kiinteistöön ja varmistaa henkilöstölle sujuvan työtehtävien vaatiman liikkumisen.  Kulunvalvontajärjestelmä helpottaa avainhallintaa ja parantaa avainturvallisuutta (mekaaninen avain vs sähköinen tunniste) . Toimiva kulunvalvonta on keskeinen osa yrityksen turvallisuus ratkaisuja.

  • Kulunvalvontajärjestelmien suunnittelu, laitetoimitus ja huoltopalvelu
  • Kulunvalvontaprosessien luonti
  • Integroidut turvajärjestelmät (Rikosilmoitinohjaus HHL, kameravalvontaohjaus)

Kulunvalvontajärjestelmä ja tietosuoja

Kulunvalvontajärjestelmän käyttöön liittyvät henkilökohtaiset kulkutunnisteet, joista käyttäjä on tunnistettavissa ovat henkilötietojen käsittelyä. Kulunvalvontajärjestelmän haltija, yritys joka käsittelee näin henkilötietoja kulunvalvontajärjestelmän avulla on siksi rekisterinpitäjä.

Turvasuojaustoiminta ja kulunvalvonta

Turvasuojaustoiminnalla tarkoitetaan ansiotarkoituksessa suoritettavaa, toimeksiantosopimukseen perustuvaa turvasuojaustehtävien hoitamista.

Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä saa harjoittaa elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö (toiminimi) tai oikeushenkilö (osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö jne.), joka on saanut siihen turvallisuusalan elinkeinoluvan.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan myöntää Poliisihallituksen Turvallisuusalan valvonta. Lupa oikeuttaa toiminnan harjoittamiseen kaikkialla maassa ja suomalaisella aluksella ja se on voimassa toistaiseksi. Luonnollinen henkilö ei voi toimintaa harjoittaa henkilötunnuksellaan, vaan on oltava vähintään toiminimen elinkeinon harjoittaja (rekisteröity y-tunnus ja toiminimi).

Kulunvalvontajärjestelmän asentaminen, huoltaminen tai muuttaminen ovat hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä, joiden suorittajalla (asentajalla) tulee olla turvasuojakortti ja toiminnan harjoittajalla turvallisuusalan elinkeinolupa.

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa