Tallentava kameravalvonta

Kameravalvonta suojaa omaisuutta ja auttaa jo tapahtuneiden tapahtumien selvittelyä. Kameravalvonta ei yksin estä rikollista toimintaa tapahtumasta, mutta nostaa kynnystä sen toteuttamiseen.

  • Kameravalvontajärjestelmien suunnittelu, laitetoimitus ja huoltopalvelu

Tallentava kameravalvonta on henkilötietojen käsittelyä

Tallennettu kuva ja ääni ovat henkilötietoja, jos henkilö on niistä tunnistettavissa. Tallentavan kameravalvonnan harjoittaja, yritys käsittelee henkilötietoja kamerajärjestelmän avulla ja on siksi rekisterinpitäjä.

  • Kotirauhan suojaamissa kohteissa valvottavilta pitää olla suostumus
  • Taloyhtiössä esim. rappujen valvontaan vaaditaan suostumus ko. rapun asukkailta
  • Kotirauhan ulkopuolelle jäävien, esim. parkkipaikan valvonnasta päätetään joko yhtiökokouksessa tai hallituksen kokouksessa
  • Omakotitalon omistaja saa itse päättää kameravalvonnasta
  • Kaikista valvontakohteista tulee laatia rekisteriseloste, joka on tarvittaessa saatavilla

Turvasuojaustoiminta ja tallentava kameravalvonta

Turvasuojaustoiminnalla tarkoitetaan ansiotarkoituksessa suoritettavaa, toimeksiantosopimukseen perustuvaa turvasuojaustehtävien hoitamista.

Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä saa harjoittaa elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö (toiminimi) tai oikeushenkilö (osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö jne.), joka on saanut siihen turvallisuusalan elinkeinoluvan.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan myöntää Poliisihallituksen Turvallisuusalan valvonta. Lupa oikeuttaa toiminnan harjoittamiseen kaikkialla maassa ja suomalaisella aluksella ja se on voimassa toistaiseksi. Luonnollinen henkilö ei voi toimintaa harjoittaa henkilötunnuksellaan, vaan on oltava vähintään toiminimen elinkeinon harjoittaja (rekisteröity y-tunnus ja toiminimi).

Mikäli kameravalvontajärjestelmään tehdään integraatioita murtohälytys- tai kulunvalvontajärjestelmään tulee toiminnan harjoittajalla olla turvallisuusalan elinkeinolupa ja asentajalla turvasuojaajakortti.

Kameravalvontajärjestelmien ja niihin liittyvien komponenttien asentaminen, korjaaminen ja muuttaminen sekä muiden järjestelmien kaapelointityöt ovat sähköisten järjestelmien asentamista, jotka eivät sellaisenaan ole hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä.

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa