Omavalvonta ja sisäinen tarkastustoiminta

Omavalvonta on riskienhallintaa, se on suunniteltu tapa huolehtia ja varmistaa omien vastuiden ja velvoitteiden täyttyminen toiminnassa, se sopii myös laajemman laaduntarkkailun ja toiminnan seurannan välineeksi. Omavalvonnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen vähentää niiden vaikutuksia ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.

Asiantuntija-apua – Soita 050 5020 993 tai tilaa ilmainen alkukartoitus

Omavalvonta tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen​. Omavalvonta on monella toimialalla lakiin perustuvaa toimintaa mm. kaikilla elintarvikkeita käsittelevillä, tuottavilla, kuljettavilla, varastoivilla, kaupan tai tarjonnan pitävillä ja alkoholia anniskelevilla yrityksillä on oltava toimiva omavalvonta.

Miten saavutetaan

Omavalvonta on kirjallinen suunnitelma, jonka avulla prosesseissa esiintyvät epäkohdat ja onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti.

Miksi

 • Omavalvonta on johtamista, riskienhallintaa, laadun kehittämistä ​
 • Omavalvonta on liiketoiminnan kannattavuuden kehittämistä​
 • Omavalvonta perustuu toteutettavaan riskinhallintaan, jossa prosesseja arvioidaan palveluntoimittajan näkökulmasta
 • Omavalvonta on väline mitata ja seurata itselle tilatun palveluntoimittajan palvelutoimintaa – Tiedät mistä maksat

Mitä valvotaan

 • Ajopäiväkirjat, asiakaspalautteet, kehityskeskustelut​
 • Asiakaspalvelu
 • Avainhallinta, avainlistat, avainten luovutukset/palautukset /kulkuoikeudet
 • Kannattavuutta, laatua, omia vastuita ja velvoitteita
 • Liiketoimintaan liittyvät luvat, osa elinkeinoista luvanvaraista toimintaa​, osassa myös velvoittava omavalvonta
 • Perehdytys – Lakisääteistä toimintaa, oltava myös osoitettavissa (mm. työtapaturmat)
 • Taloushallinnon palvelut (Tilitoimisto) – Vastuut ja velvoitteet, sovitut toimenpiteet ja ilmoitukset
 • Tietosuoja, siihen liittyvät prosessit – Perehdytys, tiedotus, ilmoitukset, selvityspyynnöt
 • Työohjeet – Työnantajan vastuut ja velvoitteet
 • Työsuoritteet ja projektit – kulut sekä kustannukset, työnjälki ja katteet, laatu, vastuut sekä velvoitteet
 • Työturvallisuus ja työsuojelu – Perehdytys, tiedotus raportointi, kehitys ym. (Työsuojelun toimintaohjelma)

Miksi ulkopuolista asiantuntija-apua

 • Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö vapauttaa asiakkaan oman organisaation aikaa yrityksen ydinprosessien tehtävien hoitamiseen
 • Saat asiantuntija-apua lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen ja niiden ylläpitoon
 • Tiedostat riskejä, saat työkaluja niiden hallintaan, vähennät riskejä ja saat työkaluja tuottavuuden lisäämiseen
 • Palvelun perusmaksu kannustaa käyttämään – Vastinetta rahoille

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa