Perehdytys ja työn opastus

Työntekijä tulee perehdyttää riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.

Perehdytys ja työn opastus ovat työnantajan lakisääteisiä velvoitteita ja koko työsuhteen mittaisia prosesseja, jotka alkavat suunnitellusta rekrytoinnista ja päättyvät työntekijän poislähtöhaastatteluun.

Perehdytyksen vastuut

Työ­suo­je­lu­lain­sää­dän­nös­sä on usei­ta työn­an­ta­jaa vel­voit­ta­via mää­räyk­siä työ­hön pe­reh­dyt­tä­mi­sen ja työn opastuksen jär­jes­tä­mi­sek­si. Käy­tän­nös­sä lä­hin esi­mies vas­taa pe­reh­dyt­tä­mi­sen ja työn opas­tuk­sen suun­nit­te­lus­ta, to­teut­ta­mi­ses­ta ja val­von­nas­ta. Perehdyttämisen ja työn opastuksen vas­tuu säi­lyy aina lin­ja­joh­dol­la ja esi­mie­hel­lä

Perehdytys ja työnopastus tulee olla dokumentoitua sekä osoitettavissa

Perehdytyksen ja työn opastuksen tueksi tulee tehdä kirjallinen suunnitelma, jolla seurataan opastuksen etenemistä. Suunnitelmassa tulee olla myös perehdytyksen seuranta ja arviointi, sillä niillä varmistetaan määriteltyihin tavoitteisiin pääseminen. Dokumentit allekirjoitetaan perehdytyksen tai opastuksen päätteeksi. Dokumentit on oltava esimiehen hallussa.

Asiantuntija-apua – Soita 050 5020 993 tai tilaa ilmainen alkukartoitus

Perehdytys ja työnohjaus ovat laaja ja koko työsuhteen mittainen prosessi, jossa kaikkien siihen osallistuvien tulee tietää ja tiedostaa roolinsa sekä toimintansa merkitys hyvään ja tavoiteltavaan lopputulokseen. Perehdytys ja työnohjausketju on niin vahva, kuin on sen heikoin lenkki.

Perehdytyksen ja työnohjauksen dokumentaation merkitys korostuu vahinkotilanteissa – Niissä tutkitaan dokumentoitua perehdytystä ja työnohjausta kokonaisuuteena.

Alkuun pääsee hyvin tilaamalla ilmaisen alkukartoituksen.

Miksi ulkopuolista asiantuntija-apua

  • Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö vapauttaa asiakkaan oman organisaation aikaa yrityksen ydinprosessien tehtävien hoitamiseen
  • Saat asiantuntija-apua lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen ja niiden ylläpitoon
  • Tiedostat riskejä, saat työkaluja niiden hallintaan, vähennät riskejä ja saat työkaluja tuottavuuden lisäämiseen
  • Palvelun perusmaksu kannustaa käyttämään – Vastinetta rahoille

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa