Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on pelastuslakiin pohjautuva inhimillisen toimintaympäristön dokumentti, jossa on otettu huomioon pelastuslain omatoimisen varautumisen sekä tulipalojen ennaltaehkäisyn säännökset. Pelastussuunnitelma on keino selvittää kiinteistön käyttäjiä, omaisuutta ja ympäristöä uhkaavat vaarat ja riskitekijät.  Se on myös yhteenveto rakennusten turvallisuusjärjestelyistä ja se sisältää toimintaohjeet tulipalojen sekä muiden onnettomuuksien varalta. Pelastussuunnitelma on parhaimmillaan turvallisuusasiakirja, josta löytyvät kaikki kohteen turvallisuuteen liittyvät asiat.

Pelastussuunnitelman tulee täyttää pelastuslain (379/2011) ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) asettamat velvoitteet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja poikkeustilanteisiin varautumiseen

Miksi Pelastussuunnitelma

 • Pelastussuunnitelma on omatoimista vahinkoon ja poikkeustilanteeseen varautumista
 • Pelastussuunnitelma on riskien tiedostamista, riskeihin varautumista ja riskienhallintaa
 • Pelastussuunnitelma on keskeinen elementti turvallisuuskulttuurin kehittämisessä
 • Pelastussuunnitelma on turvallisuuden johtamista se on vastuutahon työkalu ohjata, johtaa ja kehittää turvallisuutta, jakaa tietoa turvallisuudesta sekä poikkeustilanteisiin varautumisesta

Ei vain pelastuslain (379/2011) ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) velvoittaviin kohteisiin, sopii hyvin mm:

 • Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin riskienhallinnan välineeksi
 • Omakoti- ja paritaloihin vahinkoihin ja poikkeustilanteisiin varautumisen välineeksi
 • Yritysten pienenpiin alle 200 osallistujan yleisötapahtumiin projektihallinnan välineeksi
 • Yritysten henkilökunnan toimintapäivien toteutuksen ja johtamisen välineeksi  

Viranomainen ei vastaa turvallisuudesta

Vastuu turvallisuudesta on meillä jokaisella itsellämme niin työpaikalla, kuin kotona ja kaikkialla missä liikumme ja vaikutamme – Vaara ja onnettomuustilanteissa johtovastuu siirtyy viranomaisille vasta silloin, kun ensimmäinen yksikkö on saapunut tapahtumapaikalle.

Asiantuntija-apua – Soita 050 5020 993 tai tilaa ilmainen alkukartoitus

Hyödynnä asiantija-apu ja osaaminen – Alkuun pääsee hyvin tilaamalla ilmaisen alkukartoituksen.

Miksi ulkopuolista asiantuntija-apua

 • Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö vapauttaa asiakkaan oman organisaation aikaa yrityksen ydinprosessien tehtävien hoitamiseen
 • Saat asiantuntija-apua lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen ja niiden ylläpitoon
 • Tiedostat riskejä, saat työkaluja niiden hallintaan, vähennät riskejä ja saat työkaluja tuottavuuden lisäämiseen
 • Palvelun perusmaksu kannustaa käyttämään – Vastinetta rahoille

Turvallisuus on aina subjektiivinen tunne turvallisuudesta tai turvattomuudesta, jos turvattomuuden tunnetta ei ole koetaan turvallisuuden olevan kunnossa. Turvallisuutta arvioidaan aina omista lähtökohdista – Onko turvallisuus teillä tunnetta vai konkretiaa?

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa