Kehityskeskustelu

Kehityskeskustelut ovat esimiehen ja alaisen välisiä, alaisen työtä, työtilannetta, osaamista ja näiden kehittämistä koskevia säännöllisin välein käytäviä keskusteluja. Osana kehityskeskusteluja pyritään selvittämään työntekijöiden motivaation ja sitoutumisen aste. Kehityskeskustelut ovat osa yrityksen henkilöstöhallintoa.

Kehityskeskustelu eroaa päivittäisistä keskusteluista mm. siten, että kehityskeskusteluissa alaisen työtä ja tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena sekä niin, että kehityskeskustelujen päätökset kirjataan ja niitä seurataan. Näin keskustelu ei jää vain keskustelun tasolle.

Kehityskeskustelun tavoitteet

  • Kehityskeskustelu koskee kaikkia
  • Kehityskeskustelu on jatkumo perehdytykselle ja keskeinen johtamisen väline
  • Luonteva tapa käsitellä ja sopia asiat
  • Hyvä väline sitouttaa henkilöstöä /avainhenkilöitä

Kehityskeskustelu tulee olla suunnitelmallista ja dokumentoitua

Kehityskeskustelun tueksi tehdään kirjallinen suunnitelma, joka toimii keskustelun pohjana. Suunnitelmassa tulee olla myös kehityskeskustelun seuranta ja arviointi. Dokumentti on oltava esimiehen hallussa ja se toimii myös tulevan keskustelun pohjana.   

Asiantuntija-apua – Soita 050 5020 993 tai tilaa ilmainen alkukartoitus

Kehityskeskustelu voi monessa tilanteessa olla hyvä käydä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa, jolloin asioihin voidaan keskittyä asiapohjalta ilman tunnepitoisia jännitteitä. Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö on perusteltua myös prosessin kokonaisvaltaisen suunnittelun ja toteutuksen osalta, jolloin oma ajankäyttö helpottuu. Ulkopuolinen asiantuntija näkee usein myös kokonaisuuden toisin, kuin niiden keskellä päätoimisti työskentelevä näkee.

Alkuun pääsee hyvin tilaamalla ilmaisen alkukartoituksen.

Miksi ulkopuolista asiantuntija-apua

  • Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö vapauttaa asiakkaan oman organisaation aikaa yrityksen ydinprosessien tehtävien hoitamiseen
  • Saat asiantuntija-apua lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen ja niiden ylläpitoon
  • Tiedostat riskejä, saat työkaluja niiden hallintaan, vähennät riskejä ja saat työkaluja tuottavuuden lisäämiseen
  • Palvelun perusmaksu kannustaa käyttämään – Vastinetta rahoille

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa