Tilavalvonta -Hälytysjärjestelmä

Hälytysjärjestelmä on suojattuun tilaan tai alueelle sisään tunkeutumisen ja murtautumisen varalle toteutettu järjestelmä yhteyksineen.

Hälytysjärjestelmä suojaa omaisuutta ja ennaltaehkäisee vahinkojen syntymistä. Hälytysjärjestelmä ei yksin estä rikollista toimintaa tapahtumasta, mutta nostaa kynnystä sen toteuttamiseen.

  • Murtoilmaisujärjestelmien suunnittelu, laitetoimitus ja huoltopalvelu
  • Kaapeloitavat ja langattomat järjestelmät
  • Palovaroitinjärjestelmä kotiin ja yritykseen
  • Hälytysvalvontaan liittyvät sopimukset

Hälytysjärjestelmä ja tietosuoja

Hälytysjärjestelmän käyttöön liittyvät henkilökohtaiset käyttökoodit tai kulkutunnisteet, joista käyttäjä on tunnistettavissa ovat henkilötietojen käsittelyä. Hälytysjärjestelmän haltija, yritys joka käsittelee näin henkilötietoja hälytysjärjestelmän avulla on siksi riekisterinpitäjä.

Turvasuojaustoiminta ja tilavalvonta

Turvasuojaustoiminnalla tarkoitetaan ansiotarkoituksessa suoritettavaa, toimeksiantosopimukseen perustuvaa turvasuojaustehtävien hoitamista.

Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä saa harjoittaa elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 1 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö (toiminimi) tai oikeushenkilö (osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö jne.), joka on saanut siihen turvallisuusalan elinkeinoluvan.

Turvallisuusalan elinkeinoluvan myöntää Poliisihallituksen Turvallisuusalan valvonta. Lupa oikeuttaa toiminnan harjoittamiseen kaikkialla maassa ja suomalaisella aluksella ja se on voimassa toistaiseksi. Luonnollinen henkilö ei voi toimintaa harjoittaa henkilötunnuksellaan, vaan on oltava vähintään toiminimen elinkeinon harjoittaja (rekisteröity y-tunnus ja toiminimi).

Hälytysjärjestelmän asentaminen, huoltaminen tai muuttaminen ovat hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä, joiden suorittajalla (asentajalla) tulee olla turvasuojaakortti ja toiminnan harjoittajalla turvallisuusalan elinkeinolupa.

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa