Omavalvonta – tehokas osa riskienhallintaa

Omavalvonta ei ole yrittäjälle vain toiminnan harjoittamiseen liittyvän elinkeinoluvan mukanaan tuomaa vastuuta ja velvoitetta, se on myös kaikille yrittäjille tehokas johtamisen sekä toiminnan kehittämisen väline toimialasta tai elinkeinoluvasta huolimatta.Omavalvonnalla tarkoitetaan omien prosessien valvontaa niin, että omavalvontasuunnitelman avulla pystytään osoittamaan asiakkuuteen ja liiketoimintaan liittyvien omien vastuiden sekä velvoitteiden asianmukainen hoitaminen. Omavalvonta on tehokas osa riskienhallintaa, jolla kyetään karsimaan toimintaan liittyviä turhia kuluja ja tehostamaan prosesseja sekä prosessien tuottoa.

Mitä omavalvonta tarkoittaa käytännössä?

Omavalvonta on myös yksi monen toimialan harjoittamiseen liittyvän elinkeinoluvan edellytyksistä.  

Esimerkiksi ravintoloissa anniskelun omavalvonta tarkoittaa ravintolan omatoimisesti toteuttamaa anniskelun ja valvonnan suunnittelua, oman toiminnan laadun ja tehokkuuden kehittämistä sekä epäkohtien syntymiseen liittyvien riskien pienentämistä. 

Suunnitelman kautta pyritään myös mm. minimoimaan liiallisesta alkoholinkäytöstä aiheutuvia häiriöitä ja haittoja, estämään alaikäisille tapahtuva ravintola-anniskelua ja hoitamaan ravintolatoimintaan liittyvät muut vastuut ja velvoitteet.

Omavalvontasuunnitelman avulla anniskeluluvan haltija sekä henkilökunta voivat siis paremmin ennakoida ja ehkäistä tehokkaammin mahdollisia ongelmatilanteita sekä osoittaa viranomaisvalvonnassa valvoville viranomaisille elinkeinoluvan mukainen toimiva omavalvonta.  

Omavalvonnalla kustannustehokkuutta

Omavalvonta ei ole yrittäjälle vain toiminnan harjoittamiseen liittyvän elinkeinoluvan mukanaan tuomaa vastuuta ja velvoitetta, se on myös kaikille yrittäjille tehokas johtamisen sekä toiminnan kehittämisen väline toimialasta tai elinkeinoluvasta huolimatta.

Tuottava ja kustannustehokas asiakaskohteessa suoritettava palvelutoiminta edellyttää yritykseltä toimivia prosesseja, joiden mukaan henkilöstö ohjataan toimimaan. Prosessit valmistellaan ennakkoon huolellisesti ja yhdenmukaisesti siten, että niiden toimitus onnistuu suunnitelmallisesti asiakkaan kanssa sovittujen aikataulujen ja ehtojen mukaisesti.

Projekti luovutus mahdollistaa sen loppulaskutuksen ja laskutus puolestaan liiketoiminnalle tärkeän positiivisen kassavirran synnyn. Prossin mukaan sujunut projekti on lopuksi helppo laskea auki ja tarkistaa sen onnistuminen lukujen valossa sekä selvittää ja puuttua mahdollisiin ilmi tulleisiin epäkohtiin.

Omavalvonnasta on moneksi, myös oman toiminnan kehittäjäksi tuloksen ja laadun varmistajaksi   

Kuka suorittaa omavalvontaa?

Omavalvonta on jokaisen työtään suorittavan tai työtä johtavan henkilön vastuulla, se on osa työhyvinvointia, työturvallisuutta ja se tulisi olla keskeisessä osassa perehdytystä. Hyvin tehtäviinsä perehdytetty henkilöstä tietää oikeat toimintatavat ja mallit sekä oman toimintansa merkityksen osana yrityksen tuotanto- ja palveluprosesseja. Viimekädessä yrityksen johto kantaa lopullisen vastuun omavalvonnasta, eikä se vastuu ole pieni.

Palvelun kohteena oleva asiakas seuraa myös palvelun toimivuutta, siitä saamaansa hyötyä ja lisäarvoa sekä palvelun kulurakennetta. Asiakasta kiinnostaa mitä vastinetta hän rahoillaan saa, mitä ja mistä siinä maksaa.

Asiakas suorittaa omavalvontaa, se tulee ymmärtää, hyväksyä sekä huomioida ilmeisenä liiketoiminnan osana ja sitä voi myös hyödyntää osana omaa palvelutoimintaa. Asiakkaista tulee pitää myös huolta, he maksavat palkkasi ja mahdollistavat yritystoimintasi.

Myös me Uudenmaan Toimitilaturvalla autamme asiakkaitamme määrittämään prosessit ja niiden omavalvonnan suorittamisen sekä mittaamisen.  Ulkoistettu UTT-turvallisuuspäällikkö voi analysoida kanssanne omavalvonnan tuloksia ja auttaa teitä kehittämään niiden pohjalta prosessejanne edelleen.

Yrittäjä, ymmärrätkö omavalvonnan merkityksen yritysturvallisuuteen ja tekemiseen? Mikäli haluat panostaa turvallisuuteen ja kustannustehokkuuteen, työn mielekkyyteen ja asiakastyytyväisyyteen, ota yhteyttä. Kartoitus on aina maksuton.Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa