Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus

Tavoitteena on luoda häiriötön ja turvallinen työskentely- ja asiointiympäristö sekä organisaatiolle arvokkaan tiedon tai materiaalin anastamisen estäminen.

Organisaation toimipaikkoja ja -tiloja tulee suojata riskiarvioihin perustuen kustannustehokkaasti. Tavoitteena on luoda häiriötön ja turvallinen työskentely- ja asiointiympäristö sekä organisaatiolle arvokkaan tiedon tai materiaalin anastamisen estäminen.

Miten saavutetaan

Kiinteistöturvallisuus on joukko turvallisuussuunnitteluun pohjautuvia rakenteellisia ja teknisiä turvallisuutta ylläpitäviä ratkaisuja, suunnittelun ympärille laadittuja prosesseja sekä turvallisuusvalvontaa ja sopimushallintaa. Vastuu työpaikan turvallisuudesta kuuluu yrityksen johdolle.

Oman henkilökunnan liikkumisen tulisi olla työntekopaikoillaan tehtävien tarpeiden mukaista ja suunniteltua, samoin asiakkaiden ja työpaikalla vierailevien tahojen. Rakenteellisilla ja teknisillä turvallisuusvalvonta ratkaisuilla suojataan toiminnot tarvittavin osin kaikkina vuorokauden aikoina ja hyödynnetään siinä myös sopimushallinta.

Mistä alkuun

Kiinteistöturvallisuuden osa-alueiden turvallisuuskartoitus antaa tiedon turvallisuuden nykytilanteesta ja riskiarvioiden kanssa suuntaviivat sekä lähtökohdat tarvittaville kehitystoimille. Alkuun pääsee hyvin tilaamalla ilmaisen alkukartoituksen.

Asiantuntija-apua

Kiinteistöturvallisuus on laaja kokonaisuus ja prosessi, joka koskee kaikkia kiinteistössä työskenteleviä, asioivia ja siellä vierailevia tahoja. Kiinteistöturvallisuus on joukko turvallisuuskulttuuria kehittäviä ja sitä ylläpitäviä toimia, joiden keskiössä ovat riskien arviointi ja poikkeustilanteisiin varautuminen sekä tiedotus ja koulutustoimet.

Alkuun pääsee hyvin tilaamalla ilmaisen alkukartoituksen.

Miksi

  • Huolehtisit henkilökunnastasi, yrityksestäsi ja liiketoiminnastasi entistä laajemmin
  • Suojaisit oman yritys- ja liiketoimintasi
  • Varautuisit vahinko- ja poikkeustilanteisiin
  • Säästäisit työaikaa ja kuluja poikkeustilanteiden jälkeisessä selvittelyssä
  • Vaikeuttaisit rikollista toimintaa harjoittavan tai harkitsevan henkilön pääsyä yritykseesi
  • Nostaisit kynnystä ryhtyä henkilöstöösi, liike tai yritystoimintaasi kohdistuvaan rikolliseen toimintaan

Miksi ulkopuolista asiantuntija-apua

  • Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö vapauttaa asiakkaan oman organisaation aikaa yrityksen ydinprosessien tehtävien hoitamiseen
  • Saat asiantuntija-apua lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen ja niiden ylläpitoon
  • Tiedostat riskejä, saat työkaluja niiden hallintaan, vähennät riskejä ja saat työkaluja tuottavuuden lisäämiseen
  • Palvelun perusmaksu kannustaa käyttämään – Vastinetta rahoille

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa