Yritysturvallisuus ja riskienhallinta – Mitä, miksi ja miten?

Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan kautta yritys pyrkii varmistamaa liiketoimintansa häiriöttömyyden suojaamalla henkilöstöään, tietojaan, asiakkaitaan ja sidosryhmiä sekä omaisuuttaan vahingoilta ja rikolliselta toiminnalta. Yritysturvallisuus ja riskienhallinta tukevat yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita, kasvua ja kehittämistä.

Yritysturvallisuus on kiinteä osa yrityksen toimintaa ja keskeinen osa yritystoimintaan liittyvien riskien tiedostamista, niihin varautumista ja niiden kokonaisvaltaista hallintaa, se on myös omista vastuista sekä velvoitteista huolehtimista. Erilaiset riskit, vastuut ja velvoitteet liittyvät kaikkien yritysten toimintaan ja niitä on kyettävä hallitsemaan toiminnan kaikilla tasoilla riskiarvioihin perustuen.

Miksi

Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan kautta yritys pyrkii varmistamaa liiketoimintansa häiriöttömyyden suojaamalla henkilöstöään, tietojaan, asiakkaitaan ja sidosryhmiä sekä omaisuuttaan vahingoilta ja rikolliselta toiminnalta. Yritysturvallisuus ja riskienhallinta tukevat yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita, kasvua ja kehittämistä.

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta ovat imagon sekä yrityskuvan rakentamista, tapa erottua edukseen kilpailijoista, viestintää yrityksen arvoista sekä hallittua prosessien ja laadun kehittämistä.

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta ovat tuottavuuden ja kannattavuuden tehostamista, omista vastuista, maineesta sekä velvoitteista huolehtimista – Ehdottomasti omaan yritystoimintaan sekä henkilöstöön sijoittamista.

Miten

Yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa tulee kehittää jatkuvasti osana yrityksen toimintaprosesseja siten, että niihin liittyvät kokonaisuudet otetaan niissä huomioon riittävän laajasti ja toiminnalla saavutetaan tavoiteltu turvallisuuden perustaso.

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta ovat lyhyesti riskin tunnistamista, riskin poistamista tai pienentämistä, siirtämistä sekä riskin hyväksymistä, riskien käsittelyä ja niiden saattamista osaksi hallittuja prosesseja – Riskien hallinta aja riskien johtamista.

Riskienhallinta on henkilöstöhallintaa, se on henkilöstä huolehtimista, perehdytystä, kouluttamista ja johtamista sekä laadunvalvontaa. Riskienhallinta on prosessien kehittämistä ja prosessien johtamista se on laadun ja tuottavuuden kehittämistä riskejä hallitsemalla ja riskejä johtamalla.

Mistä alkuun 

Ohjeista työtehtävät, laadi niistä sekä laadunvalvonnasta prosessit, joilla pysyt seuraamaan myös projektien kulurakennetta eli kannattavuutta.  

Suunnittele rekrytointi, se käynnistää perehdytyksen. Perehdytä henkilöstö sekä perehdyttäjät, luo perehdytyksen prosessi ja dokumentoi se – Dokumentaatio korostuu vahinkotilanteissa. Luo kehityskeskustelukäytäntö, se on myös hyvä johtamisen väline, tämän voi myös ulkoistaa. Muista myös haastatella työsuhteen päättävä työntekijä, hänellä voi olla siinä vielä teille paljon annettavaa.

Hyvin tehtäviinsä valittu ja perehdytetty sekä työtehtäviinsä opastettu henkilöstö tietää oman toiminnan merkityksen yrityksen tavoitteisiin. Osaa ja pystyy toimimaan tehtävissä niiden vaatimusten mukaisesti ja heiltä myös voidaan perustellusti vaatia työtehtävien oikeaa toteutusta. Hyvä perehdyttäminen on myös asiakkaista ja asiakkuuksista huolehtimista, se on osa yrityskuvan – imagon rakentamista.    

Asiantuntija-apua – Ulkoistettu turvallisuusasiantuntija

Asiantuntija-apua on saatavilla yritystoimintaan liittyvien riskien hallintaan. Varmista itsellesi turvallisuusnäkökulmat asioihin ja projekteihin omalla ulkoistetulla turvallisuusasiantuntijalla –Turvallisuuspäälliköllä. Tiedostamalla riskit, riskeihin voidaan varautua ja pienentää varautumalla niiden toteutumisen todennäköisyyttä sekä vähentää toteutumisen vaikutuksia.

Kaikkea ei tarvitse itse osata tai tietää. Turvallisuus yritystoiminnassa on laaja kokonaisuus, jossa ulkoistetulle asiantuntijapalvelulle on aikansa ja paikkansa. Soita jo tänään 050 5020 993 tai tilaa ilmainen turvallisuuskartoitusJaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa