Työturvallisuus, työsuojelu ja työhyvinvointi

Työturvallisuustoiminnan tavoitteena on turvallinen työ, työntekijöiden hyvinvointi ja sitä kautta muodostuva hyvä ja vastuullinen yrityskuva.

Työturvallisuustoiminnan tavoitteena on turvallinen työ, työntekijöiden hyvinvointi ja sitä kautta muodostuva hyvä ja vastuullinen yrityskuva. Toimintaa ohjaa työturvallisuuslainsäädäntö. Työturvallisuus rakentuu tavoitteellisen toimintaohjelman avulla, johon sisältyvät konkreettiset toimenpiteet työnteon terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi.

Miten saavutetaan

Riskien hallintaprosessi käynnistää varautumisen, siinä arvioidaan toiminnalle ei toivotun tapahtuman todennäköisyyttä ja sen kokonaisseurausta sekä varaudutaan tapahtumiin ennalta järkevällä ja kustannustehokkaalla tavalla.

Toimintaa uhkaavat tunnistetut riskit tulee huomioida toiminnassa siten, että riskeihin varautumalla niiden toteutumisen todennäköisyys sekä toteutumisesta aiheutuvat seuraukset vähenevät sekä vahingoista toipuminen tehostuu.

Mitä tarvitaan

Riskit tulee tiedostaa ja huomioida toiminnassa, niihin on varauduttava ja saada ne hallitusti osaksi prosesseja. Henkilöstön tulee sitoutua prosesseihin työturvallisuutta ja työhyvinvointia edistävästi. Henkilöstön dokumentoitu perehdytys ja perehdyttäminen sekä työnohjaus ovat tässä keskeisessä osassa, myös perehdyttäjien osalta. Yrityksen koko henkilöstön ja kaikkien työ- ja työntekopaikalla työskentelevien tulee ymmärtää oman toiminnan merkitys osana yhä turvallisempaa työympäristöä ja osallistua omalla osaamisellaan sen kehittämiseen.

Asiantuntija-apua

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat laaja kokonaisuus ja prosessi, joka koskee yrityksen koko henkilökuntaa. Keskeisessä osassa ovat riittävän kattava ja jatkuva perehdytys ja työnohjaustoiminta, joilla varmistetaan henkilöstön osaaminen ja tietoisuus toiminnan tavoitteista. Kyse on pitkälti riskien hallinnasta ja riskien sekä henkilöstön johtamisesta ja johtamiskulttuurista.

Alkuun pääsee hyvin tilaamalla ilmaisen alkukartoituksen.

Miksi

 • Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään työntekijän työhön ja työolosuhteisiin sekä työvälineiden oikeaan käyttöön ja turvallisiin työtapoihin
 • Työnantaja vastaa siitä, että työpaikka on turvallinen ja terveellinen työntekijöille
 • Työsuojeluvastuut velvoittavat ja velvoitteet tulee täyttää, tämä tulee olla myös osoitettavissa olevaa
 • Dokumentaation merkitys korostuu vahinkotapauksissa – Työsuojeluviranomaisten vakavia työtapaturmia koskeva tutkintavelvollisuus
 • Dokumentaatio helpottaa myös toiminnan kehittämistä ja mahdollistaa toimivan omavalvonnan toteutuksen
 • Hyvinvoiva ammattitaitoinen ja tehtäviinsä motivoitunut henkilöstö on yrityksen voimavara ja käyntikortti
 • Prosessit sekä toiminta kehittyvät, laatu paranee ja toiminta tehostuu – parempi tuotto tekemiselle

Miksi ulkopuolista asiantuntija-apua

 • Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö vapauttaa asiakkaan oman organisaation aikaa yrityksen ydinprosessien tehtävien hoitamiseen
 • Saat asiantuntija-apua lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen ja niiden ylläpitoon
 • Tiedostat riskejä, saat työkaluja niiden hallintaan, vähennät riskejä ja saat työkaluja tuottavuuden lisäämiseen
 • Palvelun perusmaksu kannustaa käyttämään – Vastinetta rahoille

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa