Työntekijä: turvallisuusriski vai -tekijä

Yksi yritysten riskienhallinnan keskeisimmistä elementeistä on työntekijän perehdytys ja työhön opastus.

Yksi yritysten riskienhallinnan keskeisimmistä elementeistä on työntekijän perehdytys ja työhön opastus. Henkilöstön johtaminen lähtee toimivista prosesseista, joissa työntekijä tietää oman toiminnan merkityksensä isommassa kokonaisuudessa, sekä myös yrityksen tavoitteiden suhteen mm. asiakaskohtaamisten laadun varmistamisessa.

Heikosti perehdytetty tai työtehtäviinsä ohjeistettu työntekijä voi olla isokin kuluerä yritykselle. Selkeät tehtävänannot, tekemisen tavoitteet ja toimintatavat pienentävät heikosti valmistellun työn haittoja sekä riskejä merkittävästi. Näitä voivat olla esimerkiksi projektin viivästykset, aikataulusekaannukset, tulosta ja projektin kannattavuutta nakertavat kilometrikorvaukset turhasta ajosta, tuottamaton aika työpaikalla ym.

Tehtävänannot projekteihin aina kirjallisesti

Hyvänä käytännön esimerkkinä voidaan pitää seinän maalaamista. Työnantaja antaa työntekijälle tehtävän maalata autotallin seinän. Päivän lopussa autotallissa on yksi vaaleanpunainen seinusta. Muuten hyvä, mutta seinän piti olla värikoodin x mukainen vihreä, ja lisäksi tallin vasemmanpuoleinen seinä. Tässä kärjistetyssä tehtävänannossa työntekijälle ei olla annettu projektiin tarpeeksi selkeää tehtävänantoa, ja työntekijä on tulkinnut tehtävänannon itse omalta näkökannaltaan.

Tehtävänanto kannattaa tehdä kirjallisesti ja siten selvästi, ettei tulkinnan varaa toteutuksesta ole. Puhuttu tehtävänanto saattaa mennä osin ”ohi korvien”, mutta sitä voidaan myös ulkomuistista tulkita hyvinkin erilaisin tavoin. Vaikka edellä mainittu tehtävänanto olisi ollut ”Maalaa vasemmanpuoleinen seinä vihreäksi”, on tässäkin silti tulkinnanvaraa niin paljon, että tuntien työ saattaa mennä hukkaan. Kuka on korvausvastuussa ja kantaa myös tässä vastuun? Työnantaja.

Työntekijä, vaadi perehdytystä

Työnantajalla on velvollisuus perehdyttää työntekijä riittävän kattavasti työtehtäviinsä ja työpaikan olosuhteisiin, mutta työntekijällä ei ole velvollisuutta tietää, miten ammattimainen ja työturvallisuutta sekä riskienhallintaa edistävä perehdytys tehdään. Jos sinusta, työntekijä, tuntuu, ettei sinua ole perehdytetty työtehtäviisi ja työpaikan olosuhteisiin riittävän kattavasti ja työturvallisuutta edistävällä tavalla, voit vaatia lisää perehdytystä ja työnopastusta.

Perehdytys auttaa sinua suorittamaan annetut tehtävät oikein ja työturvallisuutta edistäen, kustannustehokkaasti sekä yrityksen arvojen ja tavoitteiden mukaisesti. Usein tällä tavalla työskentelevien työntekijöiden työsuhteet ovat pidempiä, kuin niiden työntekijöiden, jotka aiheuttavat yritykselle toistuvia kuluja tai asiakaskatoa omalla toiminnallaan.

Kulurakenteen ymmärtäminen

Työntekijä on keskeinen osa yrityksen riskienhallintaprosessia. Optimaalisessa tilanteessa hän ei tee mitään turvallisuutta vaarantavaa, vaan toimii tehtävissään tavoitteellisesti ja turvallisuutta edistäen. Prosessien määritysvaiheessa yrityksen riskit tulee kartoittaa kokonaisvaltaisesti, myös kulupuolella jolloin niihin osataan prosessien jalkautuksen jälkeen myös varautua. Henkilöstö opastetaan toimimaan prosessin tavoitteiden mukaisesti, jolloin kaikki työtehtävät tehdään hallitusti, työturvallisuutta edistäen ja tekemiseen liittyvä kulurakenne huomioiden.

Tarvitsetko apua riskienhallinnan, perehdyttämisprosessin tai muun yritysturvallisuuteen liittyvän asian kanssa? Älä ujostele ottaa yhteyttä – Soita jo tänään 050 5020 993, katsotaan kuinka voin auttaa!

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa