Turvallisuus on enemmän kuin kamera katossa

Kamera – ja rikosilmoitinjärjestelmät ovat turvateknisinä järjestelminä osa yritysten rakenteellista turvallisuutta, johon kuuluvat mm. ovet, ikkunat, portit ja aidat.

Turvallisuustekniikan avulla rakenteellista turvallisuutta voidaan kohentaa; kulunvalvontajärjestelmä valvoo ja rajoittaa kulkemista, kamerat valvovat tapahtumia ja tallenteiden avulla voidaan selvittää jo tapahtuneita tapahtumia sekä vahinkoja.

Turvallisuuden idea on suojata liiketoimintaa ja henkilöstöä. Liian usein turvallisuus yrityksissä tarkoittaa kuitenkin vain kameraa katossa.

Kamera – ja rikosilmoitinjärjestelmät ovat turvateknisinä järjestelminä osa yritysten rakenteellista turvallisuutta, johon kuuluvat mm. ovet, ikkunat, portit ja aidat.

Turvallisuustekniikan avulla rakenteellista turvallisuutta voidaan kohentaa; kulunvalvontajärjestelmä valvoo ja rajoittaa kulkemista, kamerat valvovat tapahtumia ja tallenteiden avulla voidaan selvittää jo tapahtuneita tapahtumia sekä vahinkoja.

Turvallisuustekniset järjestelmät täydentävät toinen toisiaan ja muodostavat yhdessä yhä tehokkaamman osan teknistä suojausta – Turvallisuutta.

Miksi rakenteellinen turvallisuus ei riitä?

Yleinen ajatus turvallisuudesta on valitettavasti se, että turvallisuuden idea on suojata vain liiketoimintaa rikollista toimintaa vastaan, ja turvallisuustekniikka toimittaa tässä vakuutusten ohella monelle yritykselle turvallisuuden tuottajan roolia – Se ei usein yksin riitä.

Fakta kuitenkin on, ettei mikään turvallisuustekniikka yksin estä rikollista toimintaa tapahtumasta, toki nostavat kynnystä ryhtyä siihen. Rikosilmoitinjärjestelmän tehtävä on ilmoittaa järjestelmää valvovalle taholle reaaliajassa valvotun tilan tapahtumista. Järjestelmä tukee kameravalvonnan tavoin päivittäisiä toimintoja ja prosesseja sekä auttaa tilanteiden selvittämisessä. Siinä vaiheessa, kun järjestelmät alkavat toimittamaan omaa tarkoitustaan, on vahinko siis jo sattunut.

Jos yritys luottaa ”vain kameraan katossa”, on tapahtuneen rikoksen tai vahingon ennaltaehkäisy unohtunut ja varautuminen ollut tilanteisiin riittämätöntä. Nyt on paikallaan hetki pohtia paljonko se vahinko teillä voi pahimmillaan kustantaa ja mitä muuta haittaa toiminnalle aiheuttaa. Samalla voi pohtia sitä, säästettiinkö nyt oikeassa paikassa vai pitäisikö asiat oikeasti hoitaa vihdoin kuntoon?

Rikoksen ja vahingon ennaltaehkäisy

Turvallisuus yrityksissä on ennen kaikkea toimintaan liittyvien riskien tiedostamista, riskeihin varautumista ja riskien hallintaa sekä vahinkojen rajoittamista, mutta myös vahingoista toipumista. Turvallisuus on myös omista vastuista ja velvoitteista huolehtimista ja oman peräpeilin tuulensuojassa pitämistä.

Turvallisuustekniikka on yksi osa turvallisuutta, mutta kokonaisuuteen kuuluvat mm: työhyvinvointi ja -turvallisuus, joihin jokaisella työyhteisön jäsenellä on oikeus. Lopullinen vastuu näistä on työnantajalla, jonka tulee huolehtia työntekijän turvallisuudesta ja tuoda heille työkalut turvalliseen työskentelyyn ja työympäristöön. Työntekijän taas on suoritettava tehtäviään työnantajan antamien ohjeiden ja velvoitteiden mukaisesti ja työturvallisuutta edistäen.

Jotta työntekijä kykenee suorittamaan tehtäviään ohjeiden ja velvoitteiden mukaisesti, on ohjeet annettava ja tehtävät selvitettävä työntekijälle – eli työntekijä tulee perehdyttää huolellisesti tehtäviinsä ja toimimaan niissä työtehtäviinsä asetettujen vaatimusten mukaisesti työturvallisuutta edistäen. Hyvä myös vastuunkantajana muistaa ja pitää mielessä, että dokumentaatio korostuu vahinkotilanteissa – Sen tulisi olla ajan tasalla ja kunnossa, ylipäätään olemassa.


Lisää työntekijästä turvallisuuden tekijänä tai riskinä voit lukea aiemmasta artikkelistamme.

Haluatko sinä ennaltaehkäistä rikoksia ja vahinkoja, selvitellä omaan liiketoimintaan liittyvät riskit sekä varautua niihin?


Soita, niin jutellaan.

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa