Luotatko turvallisuuden tunteeseen?

Turvallisuus käsitetään yleensä turvallisuustekniikkaan liittyväksi hankinnaksi. Kamerat, rikosilmoitinjärjestelmä, vartiointipalvelu, aidat hankittu, nyt tuntuu turvalliselta.

Turvallisuus käsitetään yleensä turvallisuustekniikkaan liittyväksi hankinnaksi. Kamerat, rikosilmoitinjärjestelmä, vartiointipalvelu, aidat hankittu, nyt tuntuu turvalliselta.

Turvallisuuden tunne on aina subjektiivinen kokemus, jota arvioidaan aina omista lähtökohdista. Yleispätevästi voidaan sanoa, jos turvattomuutta ei tunne, koetaan turvallisuuden olevan kunnossa. Turvallisuuden tunne voi olla myös mielipide omasta osaamisen ja tiedon tasosta, mikä ei aina välttämättä olekaan ihan kokonaiskuvan kannalta katsottu.

Turvallisuuskäsitys yrityksissä yleisesti

Miten sinä vastaat, jos joku kysyy: ”Miten teillä on turvallisuusasiat hoidettu?”
Me Uudenmaan Toimitilaturvassa teemme parhaillaan kenttätutkimusta – haastattelemme eri alojen yrittäjiä ja kartoitamme, miten turvallisuuden yritystoiminnassaan näkevät).

Useimmat kertovat ensimmäisenä, että heillä on kamerajärjestelmiä ja vartiointipalveluita. Kulunvalvonta, rikosilmoitinjärjestelmä, pelastussuunnitelma ovat hoidossa. Turvallisuus kuitenkin on paljon muutakin. Turvallisuuteen kuuluu mm. perehdyttäminen, jossa käydään läpi vastuualueet, riskienhallinta, tapaturmaprosessit ja paljon muuta. Valitettavan usein perehdytys jää kuitenkin suppeaksi keskusteluhetkeksi ja lähinnä pelkkien työtehtävien opettamiseen.

Turvallisuus kehittää yritystoimintaa

Yrittäjän ja muun johtoportaan pitää olla tuntosarvet hereillä turvallisuusasioissa. Yrityspäättäjien pitää ymmärtää heille kuuluvat vastuut ja velvoitteet, myös turvallisuuden kannalta. Hyvät ja toimivat prosessit yrityksen sisällä, joita on mietitty myös riskienhallinnan kautta, ovat omiaan kehittämään liiketoimintaa ja henkilöstöä.

Usein kuitenkin tällaisten prosessien miettiminen, tekeminen, jalkauttaminen ja valvominen koetaan kovin isona ja raskaana koneistona, ikävänä helposti tulevaisuuteen hoidettavaksi siirrettävänä asiana, jolle kenelläkään ei ole aikaa. Riskienhallinta näkyy yrityksissä, esimerkiksi asiakasrajapinnassa. Kun iso asiakkuus menetetään heikosti toimivien tai asiakkaan tarpeita huonosti palvelevien prosessien tai työntekijän toimesta, harva ymmärtää katsoa turvallisuusprosesseja. Tuntuu ehkä hassulta ajatukselta – mutta mieti, mitä turvallisuus kokonaisuutena on? Se on riskien tiedostamista, varautumista ja johtamista. Turvallisuus on siis riskienhallintaa. Ison asiakkuuden menetys pitäisi viimeistään herättää miettimään omaa riskienhallintaa, henkilöstön perehdyttämistä, työnohjausta ja henkilöstön johtamista.

Miksi turvallisuuden tunteeseen luotetaan?

Monet yrittäjät ja johtajatelävät turvallisuuden kuplassa – eivät ymmärrä yrityksen, henkilöstönsä tai itsensä omaa parasta jaturvallisuuden kokonaiskuvaa. Asiakasmenetyksistä työtapaturmiin, kaikki tämä kuuluu riskienhallintaan eli yritysturvallisuuteen.  

Fakta kuitenkin on, että työtapaturman sattuessa työsuojeluviranomainen kysyy millä ohjeistuksella tätä työtä on tehty. Jos ohjetta ei ole olemassa dokumentoituna, sitä ei ole annettu. Kuolemantapauksia on Suomessa yllättävän paljon työturvallisuusperehdyttämisen ja -noudattamisen puutteen tai muiden keskeisesti turvallisuuteen liittyvien asioiden laiminlyönnin vuoksi.

Ulkopuolinen turvallisuusauditointi

Kun turvallisuus- ja turvallisuuden asiantuntijapalvelut ostetaan esimerkiksi Uudenmaan Toimitilaturvalta, tuomme yritykselle työkaluja kehittää toimintaansa sekä siihen liittyvää riskienhallintaa. Kumppanuutemme johtaa siihen, että yrityksessä tunnistetaan monipuolisesti toimintaan liittyvät omat riskit, joita voidaan johdonmukaisesti hallita ja johtaa. Turvallisuus ei ole laastari polvessa, se on jatkuvasti huomiota ja kehittelyä sekä ylläpitoa vaativa, tuottavuutta, tehokkuutta ja henkilöstöviihtyvyyttä lisäävä prosessikokoelma.

Riskienhallintaprosessit jauhavat taustalla tuoden ensinnäkin turvallisemman työympäristön henkilöstöllesi, mutta myös aitoa ”vakuutta” vahinkotilanteisiin. Kun turvallisuusasiat on viety prosesseihin toimivana, asiat on dokumentoitu, on myös sinun taustasi turvattu. Turvallisuusauditoinnissa käymme läpi yrityksen riskejä ja niiden hallintamahdollisuuksia.

Kysy itseltäsi vieläkö luotat turvallisuuden tunteeseen, vai peräänkuulutatko jo turvallisuuteen todellista konkretiaa, dokumentoituja, henkilöstölle sekä prosesseihin jalkautettuja toimia?

Soita, selvitetään asia.

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa