Kuka teidän työpaikalla valvoo hälytysjärjestelmää?

Hälytysjärjestelmä on nykyaikana usein laaja tekninen sekä monipuolinen järjestelmä, joka koostuu monista, eri asioita valvovista erityyppisistä ilmaisimista ja pitää sisällään monenlaista toimintaa. Hälytysjärjestelmä välittää tietoa monipuolisesti eteenpäin ohjelmointinsa mukaisesti kaikkina vuorokauden aikoina ja päivinä, myös loma-aikana sekä juhlapyhinä.

Hälytysjärjestelmä on nykyaikana usein laaja tekninen sekä monipuolinen järjestelmä, joka koostuu monista, eri asioita valvovista erityyppisistä ilmaisimista ja pitää sisällään monenlaista toimintaa. Hälytysjärjestelmä välittää tietoa monipuolisesti eteenpäin ohjelmointinsa mukaisesti kaikkina vuorokauden aikoina ja päivinä, myös loma-aikana sekä juhlapyhinä.

Hälytysjärjestelmä tarvitsee suunnitellusti toimiakseen tahon:

  • joka valvoo sitä ja on aina valmis tarttumaan tarvittaessa toimeen yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti
  • joka ymmärtää hälytysjärjestelmän välittämät tiedot oikein ja osaa käynnistää oikea-aikaisesti tilanteen vaatimat toimet
  • joka tarkastaa hälytysjärjestelmäsi valvomat tilat hälytys- ja tai vikatilanteissa
  • joka myös ymmärtää toimintaan liittyvät riskit ja osaa varautua niihin
  • joka on tarvittaessa käytössä kaikki vuorokauden aikana ja jokaisena vuoden päivänä

Hälytysjärjestelmän omatoiminen valvonta

Hälytysjärjestelmän valvonta on mahdollista toteuttaa omatoimisesti sekä hyödyntää valvonnassa omia verkostoja tilanteen ja tarpeen mukaan. Aina on olemassa joku hyvä tuttu tarvittaessa valmiina erilaisille tehtäville, kaikkina vuorokauden aikoina ja vuoden päivinä. Toisaalta hyvin se hälytysjärjestelmä siellä jaksaa, vaikka sen hälytysasian hoitaa myöhemmin kuntoon arkena töihin mennessä.

Vika- ja hälytystilanteiden hoitaminen

Selvää myös on, että jokainen meistä osaa tarkastaa tilat hälytyksenjohdosta ja ymmärtää oikein hälytyslaitteen antamat vikatiedot, eikä sen kohteeseen kohdistuneen rikollisen toiminnan jälkien selvittely meille mitään rakettitiedettä ole. Toisaalta jos paikalle soitettu tuttu törmää nukuksissa todellisen rikos- tai vahinkotilanteen, niin kenellä viimekädessä on vastuu hänen terveydestään ja hyvinvoinnistaan?

Vartiointiliikkeen ammattilainen

Kaikilla meillä on monipuolisia taitoja ja kykyjä, joihin uskomme ja totta on, että niillä päästään monesti hyvin alkuun vaikeissakin paikoissa. Totta myös on, että murtohälytysjärjestelmä kertoo ammattilaiselle usein enemmän, kuin tavalliselle kansalaiselle. Totta on myös se, että ammattilainen osaa ammattitaitonsa ja koulutuksensa mukaisesti varautua vaara- ja uhkatilanteisiin, meitä tavallisia menninkäisiä varmemmin.

Rikos- ja vahinkotilanteessa ammattilainen osaa rajoittaa vahinkoja, kutsua paikalle oikeanlaista apua ja ymmärtää suojata rikospaikkaa teknistä tutkintaa varten. Ammattilainen toimii tilanteissa myös työturvallisuutta edistäen ja on vakuutettu vahinkojen ja tapaturmien varalta työnantajansa toimesta. Mikä parasta, sinun tai lähimmäisesi ei tarvitse kohdata asioita kylmiltään, vartija raportoi murto- ja vahinkotilanteet tuoreeltaan asiakkaalle.

Asiantuntija-apua – Ulkoistettu turvallisuusasiantuntija

Asiantuntija-apua on saatavilla yritystoimintaan liittyvien riskien hallintaan. Varmista itsellesi turvallisuusnäkökulmat asioihin ja projekteihin omalla ulkoistetulla turvallisuusasiantuntijalla –Turvallisuuspäälliköllä. Tiedostamalla riskit, riskeihin voidaan varautua ja pienentää varautumalla niiden toteutumisen todennäköisyyttä sekä vähentää toteutumisen vaikutuksia.

Kaikkea ei tarvitse itse osata tai tietää. Turvallisuus yritystoiminnassa on laaja kokonaisuus, jossa ulkoistetulle asiantuntijapalvelulle on aikansa ja paikkansa. Soita jo tänään 050 5020 993 – Katsotaan kuinka voin auttaa.

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Timo Iivarinen

Hyödynnä asiantuntija-apua

Soita jo tänään  – Katsotaan, kuinka voin auttaa